Адаптивен имунолошки систем (стекнат имунитет) - Што е тоа?
Физиологија

Адаптивен имунолошки систем

Адаптивниот имунолошки систем (adaptive immunity) уште се нарекува и специфичен имунитет, бидејќи тој се развива со соодветни карактеристики да може специфично/посебно да дејствува на уништување

Read More »
X