Нервен систем - Што е тоа, Функционалност, Поделба, ...?
Физиологија

Што е нервен систем?

Нервен систем е делот од човечкото тело кој ги поврзува сите негови составни делови (клетки, ткива, органи,..) во една функционална целина. Оваа поврзаност се остварува

Read More »
X