Адаптивен имунолошки систем (стекнат имунитет) - Што е тоа?
Физиологија

Адаптивен имунолошки систем

Адаптивниот имунолошки систем (adaptive immunity) уште се нарекува и специфичен имунитет, бидејќи тој се развива со соодветни карактеристики да може специфично/посебно да дејствува на уништување

Read More »
Вроден (природен) имунолошки систем - Што е тоа?
Физиологија

Вроден имунолошки систем

Имунолошкиот систем или имунитетот кај човекот работи преку два система: вроден имунoлошки систем (innate immunity) и адаптивен имунолошки систем (adaptive immunity). При напаѓање на човечкиот

Read More »
X