Бета Аланин - Што е тоа и како дејствува овој суплемент?
Суплементација

Beta-Alanine

Бета Аланин (Beta-Alanine) е амино киселина која припаѓа во групата на Бета-Аминокисленини и нејзиното име според IUPAC (интернационалната унија за чиста хемија) е 3–aminopropanoic acid.

Read More »
X