Вроден (природен) имунолошки систем - Што е тоа?
Физиологија

Вроден имунолошки систем

Имунолошкиот систем или имунитетот кај човекот работи преку два система: вроден имунoлошки систем (innate immunity) и адаптивен имунолошки систем (adaptive immunity). При напаѓање на човечкиот

Read More »
X