Што е Метаболизам?
Физиологија

Што е метаболизам?

Честопати го слушаме поимот метаболизам, како и “брз метаболизам“ или “бавен метаболизам“, но малкумина ја  разбираат нивната суштина! Метаболизмот претставува систем (сложен процес) од повеќе

Read More »
X