За сега Биотика функцонира како online продавница која се наоѓа на нашата веб адреса: biotika.mk/shop.

X