Во зависност од дестинацијата до каде се испорачува пакетот, доставата може да потрае од 1 до 3 дена. Доколку примачот на пакетот не го добие пакетот во овој временски интервал, потребно е истиот да не извести за задоцнетата пратка.