Во зависност од тоа за каков тип на суплемент се работи, не се препорачува конзумирање на одредени суплементи за лица под 24 год, под 18 год и под 16 год. Дали вашиот избор на суплементи не се препорачува, ќе дознаете преку контактирање со наше стручно лице.

X