Се разбира дека е безбедна, бидејќи суплементите се дел од нашата исхрана. Ова важи доколку изборот и дозирањето на суплементацијата е во одредени граници.  Тие содржат нутриенти кои се содржат во храната. Секој суплемент содржи различни нутриенти/интигренти и секој од нив е оптимизиран за различни психофизички ефекти, односно физиолошки промени. Овие ефекти ни носат нас поефикасен режим на исхрана и поефикасен тренинг, а со тоа добиваме и поубедливи резултати.

X