Како до зголемување на мускулна маса?
Физиологија

Како до зголемување на мускулна маса?

Зголемување на мускулна маса (muscle gain) се однесува на зголемување на големината (волуменот) на скелетните мускули т.е. мускулатурата. Апетитот на машката популација кон зголемување на

Read More »
Нервен систем - Што е тоа, Функционалност, Поделба, ...?
Физиологија

Што е нервен систем?

Нервен систем е делот од човечкото тело кој ги поврзува сите негови составни делови (клетки, ткива, органи,..) во една функционална целина. Оваа поврзаност се остварува

Read More »
Адаптивен имунолошки систем (стекнат имунитет) - Што е тоа?
Физиологија

Адаптивен имунолошки систем

Адаптивниот имунолошки систем (adaptive immunity) уште се нарекува и специфичен имунитет, бидејќи тој се развива со соодветни карактеристики да може специфично/посебно да дејствува на уништување

Read More »
Вроден (природен) имунолошки систем - Што е тоа?
Физиологија

Вроден имунолошки систем

Имунолошкиот систем или имунитетот кај човекот работи преку два система: вроден имунoлошки систем (innate immunity) и адаптивен имунолошки систем (adaptive immunity). При напаѓање на човечкиот

Read More »
Тироидни Хормони, Тироидна Жлезда и Метаболизам?
Физиологија

Тироидна жлезда и Тироидни хормони

Што е тероидна жлезда и која е нејзината функција? Тироидна жлезда – една од најбитните ендокрини жлезди за нормално функционирање на метаблизмот! Зошто е тоа

Read More »
Што е Метаболизам?
Физиологија

Што е метаболизам?

Честопати го слушаме поимот метаболизам, како и “брз метаболизам“ или “бавен метаболизам“, но малкумина ја  разбираат нивната суштина! Метаболизмот претставува систем (сложен процес) од повеќе

Read More »
X