Menu
Како до зголемување на мускулна маса?

Како до зголемување на мускулна маса?

Зголемување на мускулна маса (muscle gain) се однесува на зголемување на големината (волуменот) на скелетните мускули т.е. мускулатурата. Апетитот на машката популација кон зголемување на мускулатурата отсекогаш постоел, но со текот на времето овој апетит континуирано се зголемува, поради [...]

read more
Слабеење – Што е тоа и како до здраво слабеење?

Слабеење – Што е тоа и како до здраво слабеење?

Слабеење (weight loss) е физиолошка појава на намалување на телесната тежината. Слабеењето е честа потреба од страна на човекот која се јавува со цел да се подобри здраствената состојба или пак да се подоби физичкиот изглед. Но исто така [...]

read more

Што представува дигестивниот систем?

Дигестивниот систем (digestive system) кај човекот има за задача соодветно да ја преработи храната која ја внесуваме за да може истата да биде искористена од нашиот организам. Оваа преработка на храната се нарекува дигестија, однсно “варење на храната“ и [...]

read more
Нервен систем - Што е тоа, Функционалност, Поделба, ...?

Што е нервен систем?

Нервен систем е делот од човечкото тело кој ги поврзува сите негови составни делови (клетки, ткива, органи,..) во една функционална целина. Оваа поврзаност се остварува со обработка и пренос на електрохемиски сигнали преку посебните клетки наречени неврони или нервни [...]

read more
Адаптивен имунолошки систем (стекнат имунитет) - Што е тоа?

Адаптивен имунолошки систем

Адаптивниот имунолошки систем (adaptive immunity) уште се нарекува и специфичен имунитет, бидејќи тој се развива со соодветни карактеристики да може специфично/посебно да дејствува на уништување на соодветниот патоген. Овој дел од имунолошкиот систем е пример за тоа дека човечкиот [...]

read more
Вроден (природен) имунолошки систем - Што е тоа?

Вроден имунолошки систем

Имунолошкиот систем или имунитетот кај човекот работи преку два система: вроден имунoлошки систем (innate immunity) и адаптивен имунолошки систем (adaptive immunity). При напаѓање на човечкиот организам од некоја супстанција или микроорганизам кој/а не припаѓа на организмот домаќин, прво се [...]

read more
Имунолошки систем т.е. Имунитет - Што е тоа и како дејствува?

Што претставува имунолошкиот систем?

Имунитет или имунолошки систем кај човекот претставува збир од посебни клетки, ткива, протеини, органи и жлезди кои имаат за задача да го штитат човекот од разни инфективни заболувања или инфекции. Тоа значи дека имунитетот не може да се бори [...]

read more
Тироидни Хормони, Тироидна Жлезда и Метаболизам?

Тироидна жлезда и Тироидни хормони

Што е тероидна жлезда и која е нејзината функција? Тироидна жлезда - една од најбитните ендокрини жлезди за нормално функционирање на метаблизмот! Зошто е тоа така? Оваа ендокрина жлезда е сместена непосредно под гркланот, од двете страни на душникот (веднаш [...]

read more
Бубрези – Што се тоа и која е нивната функција?

Бубрези – Што се тоа и која е нивната функција?

Бубрези се два парни органи, одговорни за одржување на постојана рамнотежна состојба во организмот т.н. состојба на хомоестаза, но исто така истите се одговорни и за отстранување (екскреција) на крајните непотребни продукти (екскрети) од метаболизмот. Што всушност значи тоа? Крвта [...]

read more
Што е Метаболизам?

Што е метаболизам?

Честопати го слушаме поимот метаболизам, како и “брз метаболизам“ или “бавен метаболизам“, но малкумина ја  разбираат нивната суштина! Метаболизмот претставува систем (сложен процес) од повеќе биохемиски процеси кои соодветно ја трансформираат енергијата добиена од храната, со цел да се [...]

read more
Showing all 10 results